Försäkra ditt djur

Det finns tyvärr alltid en risk att ditt djur blir sjukt eller skadat och veterinärvård kan vara mycket dyrt. Det är därför mycket viktigt att du försäkrar ditt djur. Detta kan kännas som en onödigt utgift men är guld värt om ditt djur behöver vård. Ett enda besök hos veterinären kan lätt kosta ett par tusen. Detta är sant oavsett om du har en hund eller ett marsvin. Det kostar lika mycket att ta ett litet djur till veterinären som det gör att ta ett större djur dit.

Att hitta en billig försäkring

husdjurDet kan vara svårt att jämför djurförsäkringar. Detta beror på att alla innehåller olika saker och täcker olika typer av skador och kostnader. Det är därför inte nödvändigtvis så att den billigaste djurförsäkringar som du kan hitta verkligen är den billigaste. Om du köper den billigaste kanske du måste teckna ett tillägg för att få fullgott skydd medan en annan dyrare försäkring innehåller mer och därför är ett billigare alternativ trots den högre prislappen.

En annan mycket viktig sak att ta i beaktande när man väljer en försäkringen är självrisken. Vissa billiga djurförsäkringar kan ha högre självrisk vilket gör dem till ett olämpligt val. Det är viktigt att du tittar både på den fasta och den rörliga självrisken. Den fasta självrisken är den summa som du alltid måste betala av veterinärräkningen. Den rörliga summan är en procent av det totala vårdpriset som du måste betala. Då veterinärräkningar lätt kan upp gå  i tiotusentals kronor så är den rörliga självrisken mycket viktigare än den fasta. Det är en bra ide att välja en försäkring med en högre fast självrisk och en lägre rörlig självrisk. Kontrollera alltid över vilken tidsperiod självrisken gäller så att du vet hur ofta du kan tvingas att betala en ny självrisk. Kolla också hur din hunds ålder påverkar självrisken.

Det är viktigt att du kontrollerar vilka sjukdomar och skador som täcks innan du tecknar en försäkring. Det är mycket ovanligt att en försäkring täcker alla skador och sjukdomar. Normalt finns undantag för vissa hälsoproblem. Vila hälsoproblem som är undantagna skiljer sig ofta från djurart till djurart och från hundras till hundras. De t.ex. vanligt att en försäkring inte täcker en viss sjukdom är mycket vanligt i en viss hundras. Ibland kan man teckna en tilläggsförsäkring för att få skydd mot dessa sjukdomar.

Tilläggsförsäkringar

Det finns en rad olika saker som ofta inte täcks av en vanlig djurförsäkring. Om du vill få teckning för dessa så måste du teckna en tilläggsförsäkring. Här nedan kommer vi titta lite närmare på en rad vanliga tilläggsförsäkringar.

  • Livförsäkring: En livförsäkring ger dig skydd om din hund dör före en viss ålder. Om så sker så betalar försäkringen ut en viss summa pengar, vanligtvis hundens värde. Detta skyddar dig ekonomiska även om det givetvis alltid är mycket tragiskt när ett djur dör. En livförsäkring gör att du har råd men ett nytt djur om du så önskar.
  • Avelsförsäkring: En avelsförsäkring täcker all de skador och hälsoproblem som kan uppstå i samband med att man avlar hundar. Dessa skador är normalt inte täckta av din vanliga försäkring. En avelsförsäkring kan vara en mycket bra investering om du skall avla. Detta är särskilt sant om du skall avla på hundraser som är väl kända för att ha problem vid födseln. Ett exempel på en sådan hund är bulldoggen där valparnas huvud ofta är för stora för att kunna födas på naturligt sätt.
  • Medicin försäkring: Denna försäkring ingår i vissa grundförsäkringar men långt ifrån alla. En medicin försäkring täcket kostnaden för de mediciner som ditt djur behöver i samband med sin vård. Normala försäkringar täcker bara veterinärkostnader.

Det finns en rad andra tilläggsförsäkringar som kan vara bra att teckna. Se över din situation och teckna de försäkringar som du tror att du behöver. Vara inte snål. Det kan bli mycket dyrt senare.