Hälsosammare vanor

Att skapa hälsosammare vanor är lättare än du tror om du börjar smått och sedan tar det steg för steg. Det är lätt att försöka göra stora förändringar i sitt liv men detta kan vara mycket svårt. Genom att göra en rad små förändringar är det mycket lättare att nå sitt mål. Varje litet steg kräver inte stora uppoffringar men lägger grunden för nästa litet steg. Innan du vet ordet av har du nått dina mål.

60 sekunder60

Det enklaste sättet att börja skapa en ny vana är genom att göra något i 60 sekunder varje dag. Inte längre och inte kortare. Detta kanske låter som väldigt lite men det är just detta som gör det så effektivt. Denna teknik har sina rötter i Japan där många japaner använder den mycket framgångsrikt.

Grundtanken är att alla alltid kan hitta tid att göra något en minut varje dag. Det finns ingen ursäkt som man kan intala sig själv för att inte göra det i 60 sekunder. Detta då det är så lätt att göra något i 60 sekunder. Dessa sekunder är dock tillräckligt för att du skall skapa en ny vana och det tar inte lång tid innan du inte längre tänker på det utan göra det utan att tänka på det. Kanske flera gånger om dagen. Du kan vid denna tidpunkt sakta bli mer ambitiös tills du gör det längre varje dag.

Detta är t.ex. en utmärkt metod för att börja träna, läsa eller göra något annat. Det skapar en vana genom mycket små uppoffringar varje dag.

Sätt små mål

trappaÄven om du inte använder 60 sekunders tekniken eller om du vill skapa en vana där 60 sekunders tekniken inte är ett bra alternativ är det mycket viktigt att du sätter små mål som är lätta att nå. Detta gör det lättare att faktiskt nå målen och gör det lättare att hålla sig motiverad eftersom man hela tiden får nå sina mål. Man behöver inte känna att man kämpar mot något utan att göra framsteg utan man kan hela tiden se att man kommer närmare sitt nästa mål.

Det kan vara bra att ha ett övergripande mål som styr de små mål man sätter för sig själv så att man vet vad man vill åstadkomma men det är mycket viktigt att inte glömma att sätta de små målen. De är dessa som stakar vägen till det stora målet.

Belöna dig själv

Det är mycket viktigt att du inte känner att din kamp för att uppnå dina mål bara innehåller uppoffringar. Du måste även känna att du får något på vägen. Varje gång du försöker skapa en ny vana där du förnekar dig något bör du ge dig något annat som belöning. Det du ger dig själv som ny belöning bör vara något nyttigare än det du ger upp och något som du verkligen gillar. Det kan ofta vara bra att ge upp något litet varje dag för att få något bättre varje eller var annan helg. Det viktigaste när du väljer dina belöningar är att du känner att det är värt det. Man kan jämföra det hela med att förhandla med dig själv och nå ett avtal som känns bra.